Grower Fórum: Homepage Grower Fórum: Homepage Diskuzní fóra Grower.cz

Grower.cz - Grower.cz » Návody na pěstování » Právní oblast THC

Stáhni si kompletního průvodce Jak pěstovat marihuanu:
FAQ ve verzi pro tisk - [ http://prirucka.grower.cz ]

Kde koupit vybavení pro pěstování? - [ http://grower.cz/rozcestník ]


Zpět na Kategorie FAQ | Slovník Pojmů
Otázky v kategorii Právní oblast THC Poslední Aktualizace
 • Metodika zjišťování úrovní tetrahydrokanabinolu [4/10]
 • 16-02-2005 v 15:55 PM
  Veškerá data jsou evropského formátu; časy jsou GMT +01:00 (CZ).

  Metodika zjišťování úrovní tetrahydrokanabinolu
  METODA SPOLEČENSTVÍ PRO KVANTITATIVNÍ URČENÍ OBSAHU Δ9 –THC (TETRAHYDROKANABINOLU) V ODRŮDÁCH KONOPÍ
  1. Rozsah a oblast použití
  Tato metoda určuje obsah Δ9 - tetrahydrokanabinolu (THC) v odrůdách konopí (Cannabis sativa L.). Metoda podle potřeby používá postup A nebo B, které jsou zde popsány.
  Metoda je založena na kvantitativním určení Δ9 - THC plynovou chromatografií (PCh) po extrakci vhodným rozpouštědlem.
  1.1 Postup A
  Postup A se používá pro stanovení úrovně produkce podle čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999.
  1.2 Postup B
  Postup B se používá v případech podle třetího pododstavce čl. 7b odst. 1 tohoto nařízení a při ověřování, zda jsou podmínky podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1251/1999 dodrženy, aby mohlo být počínaje hospodářským rokem 2001/2002 do seznamu odrůd zahrnuto konopí, pro které lze poskytovat platbu na plochu.
  2. Vzorkování
  2.1 Odběr vzorků
  – Postup A: z porostu dané odrůdy konopí odeberte z každé vybrané rostliny část dlouhou 30 cm, která obsahuje nejméně jedno samičí květenství. Odběr vzorků se provede v období trvajícím od 20 dnů po počátku květu až do 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro daný pozemek reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. Členské státy mohou schválit vzorkování v období od počátku květu až do 20 dnů po počátku květu, pokud jsou v období od 20 dnů po počátku květu do 10 dnů po skončení květu od každé pěstované odrůdy v souladu s výše uvedenými pravidly odebrány další reprezentativní vzorky;
  – Postup B: z porostu dané odrůdy konopí odeberte vrchní třetinu každé vybrané rostliny. Odběr vzorků se provede během 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro dané pole reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. V případě dvoudomých odrůd budou odebrány pouze samičí rostliny.
  2.2 Velikost vzorku
  – Postup A: vzorek obsahuje části 50 rostlin na pole;
  – Postup B: vzorek obsahuje části 200 rostlin na pole;
  Jednotlivé vzorky jsou umístěny do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtily, a poslány se do laboratoře k analýze.
  Členský stát může stanovit, že druhý vzorek odebraný pro případnou kontraanalýzu bude uschován producentem nebo subjektem zodpovědným za analýzu.
  2.3 Sušení a skladování vzorku
  Sušení vzorku musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin za použití jakékoli metody pod 70°C. Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8% a 13%.
  Po sušení uskladněte vzorky tak, aby se nerozdrtily, v temnu při teplotě nižší než 25°C.
  3. Stanovení obsahu THC
  3.1 Příprava zkušebního vzorku
  Z usušených vzorků odstraňte stonky a semena větší než 2 mm.
  Rozdrťte usušené vzorky na polojemný prášek (který projde sítem s otvory o průměru 1 mm).
  Prášek můžete skladovat 10 týdnů při teplotě nižší než 25°C v temnu a suchu.
  3.2 Činidla a extrakční roztok
  Činidla
  – Δ9 - tetrahydrokanabinol, čistý pro chromatografické účely,
  – squalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek.
  Extrakční roztok
  – 35 mg squalenu na 100 ml hexanu
  3.3 Extrakce Δ9 - THC
  Odvažte 100 mg drceného testovacího vzorku, umístěte jej do odstředivkové zkumavky a přidejte 5 ml extrakčního roztoku, který obsahuje vnitřní standardní vzorek.
  Umístěte do ultrazvukové lázně a ponechejte 20 minut. Odstřeďujte 5 minut při 3000 otáčkách za minutu a poté odstraňte roztok THC, který vyplave na povrch. Vstříkněte roztok do chromatografu a proveďte kvantitativní analýzu.
  3.4 Plynová chromatografie
  a) Přístroj
  – plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem,
  – kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m a o poloměru 0,22 mm, impregnovaná 5% nepolární fenyl-methyl-siloxanovou fází.
  b) Rozsahy kalibrace
  Nejméně tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml Δ9 -THC v extrakčním roztoku.
  c) Podmínky měření
  Následující podmínky jsou příkladem pro kolonu uvedenou v bodě a):
  – teplota v peci: 260°C
  – teplota vstřikovače: 300°C
  – teploty detektoru: 300°C
  d) Vstříknutý objem: 1 μl.
  4. Výsledky
  Výsledky se vyjádří na dvě desetinná místa v gramech Δ9 -THC na 100 gramů analytického vzorku usušeného na stálou hmotnost. Použije se tolerance 0,03 g na 100 g.
  – Postup A: jedno stanovení na jeden zkušební vzorek.
  Pokud je však získaný výsledek nad hranicí stanovenou podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (EHS) č. 1251/1999, provede se druhé určení u analyzovaného vzorku a za výsledek bude považována střední hodnota obou měření.
  – Postup B: výsledek odpovídá střední hodnotě dvou měření zkušebního vzorku.“.


  Zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2860/2000


  Grower.cz | Veškerý obsah (c)2000 - 2003 Grower Team | Kontaktujte nás
  Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.

  Design, Custom Scripts & DB Optimization by carlos
  Page generated in 0.3442610 seconds with 11 queries.
  Magazín - Growshop Rozcestník - Suvenýry - Sponzoring - Archív